6 Chất Gây Ung Thư Sát Bên Bạn

Đ tránh xa bnh ung thư, chúng ta phi tr thành nhng “th săn” cht gây ung thư, ch không phi tr thành “con mi” ca chúng. Mi đây, mt tp chí sc khe ca M đã tiến hành xếp hng mc đ nguy him theo cp đ 1 – 5, t nh đến nng vi mt s đ có cha cht gây ung thư xung quanh chúng ta. Bn hãy chú ý đến chúng đ có th gim nguy cơ ung thư nhé.
1. Styrene có trong hp xp

Mc nguy him: 1
Theo báo cáo nghiên cu ca Chương trình đc cht hc quc gia ca M, styrene là mt cht gây ung thư, có th phá hy DNA trong cơ th người. Styrene được dùng nhiu đ sn xut các loi hp xp, nht là các loi hp đng thc ăn, bát, đũa, cc dùng 1 ln…
Cách phòng nga: Hãy tránh xa hoc hn chế s dng các các sn phm này bng cách tránh làm nóng thc ăn trong nhng vt liu nha cha cht polystyrene, đc bit là thc phm chiên nóng. Nếu đng các loi thc phm này, nhit đ cao cht styrene trong hp, cc… có th được gii phóng và gây đc.

2. Formaldehyde trong áo sơ mi không nhăn

Mc nguy him: 2
Formaldehyde có th làm cho áo sơ mi nhăn trông sc nét và phng hơn, nhưng nó có th đe da sc khe ca bn. Có bng chng cho thy, formaldehyde có th dn ti ung thư mũi và các khi u trong h thng hô hp.
Cách phòng nga: Hãy chn nhng chiếc sơ mi bình thường, nếu bn mc áo sơ mi không nhăn, trước khi mc ln đu hãy git sch chúng. Cbo v môi trường M khuyến cáo rng, git sch trước khi mc đi vi nhng chiếc áo sơ mi không nhăn có th gim ti 60% hàm lượng formaldehyde.

3. Dioxane (dioxan) có trong ch
t ty ra

Mc nguy him: 3
Năm 2011, Tng chc Môi trường Thế gii phát hin, trong cht ty ra có cha cht gây ung thư là dioxane. Theo cơ quan này, trong khi cht ty ra loi b cht bn thì chúng cũng lưu li các cht có đc dn ti ung thưdioxane.
Bin pháp phòng nga: La chn các cht ty ra thân thin vi môi trường, hc cách đc nhãn ghi thành phn ca cht ty ra. Nếu sn phm có các thành phn như polyethylene, polyethylene glycol, polyetylen oxit thì đu có kh năng cha dioxane và bn nên tránh chúng.

4. Acrylamide có trong khoai tây chiên, bánh rán

Mc nguy him: 3
Khi nhng thc phm giàu carbonhydrate như khoai tây chiên, bánh rán được chiên rán dưới nhit đ cao, thường s gii phóng ra acrylamide, nó s gây đt biến DNA ca con người, t đó làm tăng nguy cơ ung thư.
Bin pháp phòng nga: Khi chế biến khoai tây, bn cn chú ý v nhit đ và thi gian chế biến. Nếu thc s mun ăn đ chiên rán, đng chiên chúng thành quá chín và chuyn sang màu nâu.
Trước khi chiên khoai tây, hãy ngâm chúng trong nước khong 2 gi, cách này có th gim mt na lượng acrylamide.

5. Nitrosamine có trong thu
c lá, tht xông khói

Mc nguy him: 4
Hp cht nitrosamine có th gây ung thư. Ngay c thuc lá đin t cũng b nh hưởng. Ngoài ra, mui nitrit trong xúc xích, tht xông khói, lp sườn có th phn ứng.
By Long An - Sài Gòn Posted in Main