ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO CÒN KHỔ…?

Hoa đẹp . . . . . . .Hoa thơm . . . Hoa vẫn tàn
Tình nặng . . . .  .Tình sâu . . .   Tình vẫn tan
Rượu đắng . . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn hết

Người hứa . . . . Người thề . . . Người vẫn quên
Trăng lên . . . . . .trăng tròn . . .trăng lại khuyết
Tuyết rơi . . . . . .tuyết phủ . . . tuyết lại tan
Hoa nở . . . . . . .hoa rơi . . . . . hoa lại tàn
Tình đẹp . . . . . .tình sâu . . . . .tình lại tan !
Người đẹp….. . người xấu…… rồi cũng chết

Người giàu …..người nghèo….rồi cũng hết
Cảnh đời là cảnh vô thường

 

 

By Long An - Sài Gòn Posted in Main