Nhiều loại mù

 

 

Nhiều loại mù.

 ​
Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân.

Tính
vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.

Tính
tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình.

Tính
kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình.

Những
thành kiến làm ta mù không thấy sự thật.

Sự
hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.

Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.

Sự
hời hợt làm ta mù không thấy giá trị thật của con người
                  và khiến ta hay lên án.         
 Tây Paris 
suu tam
By Long An - Sài Gòn Posted in Main